Infoavond rond cyberpesten

Het jaarthema van onze school is ‘Zorg dragen voor elkaar, hier en daar’. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is niet altijd zo. Om onszelf méér bewust te maken van de gevaren die internet met zich meebrengt, organiseren wij als oudercomité deze infoavond.

Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, Youtube,… Jongeren houden meer en meer via de sociale media contact met hun vrienden en vriendinnen. Deze technologie maakt onlosmakelijk deel uit van hun leefwereld en heeft zeker veel voordelen, maar er zijn ook risico’s… En die kennen we als ouder of grootouder niet altijd even goed.

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt. Het komt extra hard aan en houdt niet op als je thuis in je zetel zit. Hoe gaat cyberpesten precies in zijn werk? Wie zijn de daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak voor? Waarom moet je vooral praten en hoe begin je er aan? Wat gooi je zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als privé? En hoe gaan je kinderen er mee om?

In zijn infosessie ‘Gevaren van internet voor de jeugd’ vertelt Sven Van Eenaeme – Eerste inspecteur van politie, jeugdinspecteur en diversiteitscoach bij de lokale politie Gent, die ook het iCoach-vormingsprogramma van Child Focus heeft gevolgd – ons meer over de risico’s en de preventieve maatregelen die we kunnen nemen. Hij neemt onder meer thema’s zoals chatten, gebruik van reclame, profielen, Facebook, oplichting via internet en cyberpesten via smartphone of tablet onder de loep en geeft concrete tips over de controle van het internetgebruik, begeleiding en beveiliging. Kortom, een niet te missen avond voor wie zijn (kleine of minder kleine) deugnieten op een veilige manier door het internet wil leiden.

De infoavond gaat door op maandag 9 maart om 19u30 in de refter van GBS Lochristi.

Inschrijven kan digitaal via deze link.

You may also like...