Verkiezingen schoolraad

Geachte ouder,

In het kader van de participatie in het gemeentelijk onderwijs wordt, door het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school, voorzien in de oprichting van een schoolraad.

Deze raad is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en van de lokale gemeenschap. Het mandaat van de huidige schoolraad loopt af op 31 maart 2021.

Om de vertegenwoordiging van de ouders (2 voor de vestigingen Lochristi en 1 voor de vestiging Beervelde) met ingang van 1 april 2021 opnieuw samen te stellen worden verkiezingen georganiseerd. Elke ouder met een kind in het gemeentelijk basisonderwijs van Lochristi is stemgerechtigd en/of verkiesbaar.

De verkiezingen vinden plaats op dinsdag 26 januari 2021 te Beervelde en op donderdag 28 januari 2021 te Lochristi, telkens van 15.00 tot 18.00 uur.

U kunt zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger van de ouders (mandaat van maximum 4 jaar) aan de hand van dit formulier kandidatuur ouders (ook beschikbaar op Gimme of via het secretariaat) dat uiterlijk op 4 januari 2021 bij de schooldirectie moet worden ingediend.

Het verkiezingsreglement kan u hier nalezen.

Om ontvangst van deze brief te bevestigen, gelieve bij het oudste kind van onze school de sticker in het agenda te willen ondertekenen.

Namens het schoolbestuur,

Nancy Van de Voorde
Directeur

Bijlagen

Verkiezingsreglement Kandidatuur ouders

You may also like...