Sponsorlooptocht: opbrengst

Binnen de levensbeschouwelijke vakken organiseerden wij een sponsorlooptocht. De kinderen zetten zich enorm in en de steun die we kregen was groot.

We zamelden 2.406 euro in voor de sponsorkinderen in India bij de organisatie Joy for kids waarvan een deel naar hun project “Jana Vikas” ging, dat als doel heeft de leerachterstand van kinderen in te halen en 2.586,40 euro voor VZW Vergeet de kinderen niet, die zich inzetten voor dakloze kinderen en kinderen in een precaire (thuis)situatie bij ons in België.

We bedanken dan ook graag alle sponsors!

You may also like...