Viering jarigen juli

In het kader van ons STOS-project hebben wij besloten om vanaf dit schooljaar geen traktaties vanuit de thuissituatie meer toe te laten voor een verjaardag. Uiteraard zal de jarige op de dag zelf door ons in de spotlights gezet worden door een kroon, liedjes, spelletjes, een verhaal, …

Eén maal per maand krijgt de voltallige klas een traktatie van de school voor alle jarigen van die maand. In de 4e week van juni vierden we de jarigen van de maand juli met donuts. Op de foto ziet u enkele van de feestvierende klassen: K1A, L1B en L5B.

You may also like...