Viering jarigen oktober

In het kader van ons STOS-project hebben wij besloten om geen traktaties vanuit de thuissituatie meer toe te laten voor een verjaardag. Uiteraard zal de jarige op de dag zelf door ons in de spotlights gezet worden door een kroon, liedjes, spelletjes, een verhaal,… Eén maal per maand krijgt de voltallige klas een traktatie van de school voor alle jarigen van die maand. We danken het oudercomité voor hun financiële bijdrage daarin.

De jarigen van oktober vierden we met een chocoladewafeltje. Hieronder enkele foto’s van klassen met feestvierders, nl. L2B en L3A:

You may also like...