Viering jarigen november

In het kader van ons STOS-project hebben wij besloten om geen traktaties vanuit de thuissituatie meer toe te laten voor een verjaardag. Uiteraard zal de jarige op de dag zelf door ons in de spotlights gezet worden door een kroon, liedjes, spelletjes, een verhaal,… Eén maal per maand krijgt de voltallige klas een traktatie van de school voor alle jarigen van die maand. We danken het oudercomité voor hun financiële bijdrage daarin.

De jarigen van november vierden we met popcorn. Hieronder enkele foto’s van klassen met feestvierders, nl. L2B, L3A, L4A, L5B en L6B:

You may also like...