Onze school wil graag proberen de evolutie te maken van een MOS school naar een Eco school, een internationaal erkend keurmerk voor scholen die ecologisch en duurzaam tewerk gaan. Dit traject zal over de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 lopen. Tijdens het schooljaar 2018-2019 zullen we werken rond het thema duurzame voeding met onze slogan: "De natuur, onze beste buur... Onze voeding willen we puur!"

Zo zien we dit:

27 oktober 2018 was er een groene plantdag op school. Onder leiding van de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente en met steun van de gemeente, gingen enkele ouders, leerlingen en leerkrachten aan de slag om bijna 140 bomen en struiken aan te planten rondom het schoolgebouw! De foto's kan je hier bekijken.

-> evolutie van MOS naar eco-school (idee van de MOS-werkgroep op school) = evolutie van milieu naar ruimere duurzaamheid: verminderen van afval-, water-, lucht- en bodemverontreiniging, energieverbruik, biodiversiteit, voedsel- en waterverspilling, klimaat, grondstoffengebruik, eerlijke handel, creativiteit, natuurbreed …

-> Groene Vlag van FEE = internationaal keurmerk voor blijvende duurzaamheidswerking

-> We werken actief mee aan de SDG’s van de VN, de opvolger van de Millenniumdoelen

-> kadert in het burgemeestersconvenant van Lochristi om te evolueren als gemeente naar een verminderde CO2-uitstoot van ten minste 40% tegen 2030.

-> We werken internationaal samen met andere Eco-scholen

-> We maken een plan voor 2 schooljaren en houden dit bij in de Eco-school Sleutel, waarbij we de 7 succesfactoren van de FEE voor ogen houden: duurzaamheidsscan, actieplan met koppeling aan schoolwerkplan en schoolreglement, meten en evalueren, curriculum, draagvlak (leerlingen, team, ouders, buurt), communicatie en Eco-code (hoe communiceren).

Eco-lied

gsm-inzamelactie

Van 16 tot 29 november 2017 kon je oude gsm's binnenbrengen op school, zodat ze kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu, en ook voor onze school, want hoe meer gsm's we inzamelen, hoe meer kans we maken om enkele tablets, laptops of desktops te winnen voor onze leerlingen!

In totaal werden 111 toestellen ingezameld, wat ons 2 tablets oplevert en een stevige milieuwinst. Dank voor alle bijdragen!

Klik hier om de flyer met meer info te bekijken.