Jaarpuntjes

– Inzameling speelgoed Geschenkjes rusthuis
Een ♥ voor het
onderhoudspersoneel

Een ♥ voor de zorg

Een warm hart voor elk apart

Een nieuw schooljaar…een nieuw jaarthema.

Wegens corona hebben we het voorbije schooljaar ons jaarthema niet helemaal kunnen uitwerken zoals gepland. Daarom hernemen we het thema, aangevuld met ons nieuw project STOS. (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen)

We verbinden de twee thema’s in een nieuwe slogan “ Een warm hart voor elk apart”.

In functie van ons jaarthema verdelen we het schooljaar in vijf periodes, iedere periode laten we een nieuw aandachtspunt aan bod komen :

Zomervakantie – herfstvakantie : “Een warm hart voor elk apart”

Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand uit.

Herfstvakantie – kerstvakantie : “Samen spelen, samen delen”

Afspraken speelplaats, conflicten oplossen, …

Kerstvakantie – krokusvakantie : “In het nieuwe jaar dragen we zorg voor elkaar”

Iedere week zetten we iemand in de kijker : grootouders, ouders, kansarme gezinnen, mensen uit de zorg, poetspersoneel en onze buren.

Krokusvakantie – paasvakantie :”Ook een warm hart voor de natuur”

We schenken aandacht aan duurzaamheid, recyclage, respect voor de natuur, financiële gevolgen/invloed,…

Paasvakantie – zomervakantie : Ik blijf nog even een verrassing!

Volg onze activiteiten op de website 😉

Samen spelen, samen delen

Inzameling speelgoed

In het nieuwe jaar dragen we zorg voor elkaar

Attenties rusthuis

Een ♥ voor het onderhoudspersoneel

Een ♥ voor de zorg

Ook een warm ♥ voor de natuur

Voel je wel in je vel!