Waka Waka

Jaren geleden (2010) startten we met een aantal mensen, die op de één of andere manier verbonden zijn met GBS-Lochristi (als leerkracht, begeleider, ouder,…), een kleinschalig schoolproject in Assouindé, Ivoorkust. De werkgroep bestaat nu nog altijd uit ongeveer dezelfde mensen : Marina, Ann, Micheline, Karina, Peter en An.

Regelmatig gaan we het project bezoeken.

Velen onder jullie vragen zich waarschijnlijk af hoe we op de naam WAKA WAKA gekomen zijn? Uiteraard kent iedereen het liedje van Shakira ter gelegenheid van de FIFA worldcup in Zuid Afrika, maar origineel is het van Kameroen. Daar betekent het “Wandel, loop, ga op weg” maar in het Swahili wordt het vertaald als – bij wijze van spreken als er brand uitbreekt – “Schiet in actie, doe het” En dat is ook letterlijk wat we gedaan hebben.

Het begon allemaal als een jaarthema van onze school en er werden tot voor de corona heel wat benefietactiviteiten georganiseerd: Afrikaanse avond met muziek en dans, sponsorlooptochten, kerstmarkt, kraampje tijdens het schoolfeest, typisch Afrikaanse maaltijd aanbieden, Afrikaanse spelnamiddag voor de kinderen…

Daarbovenop krijgen we ook jaarlijks een som geld van de gemeente. (gros)

Met al het opgehaalde geld hebben we al heel wat kunnen realiseren : klaslokalen, een medisch post, een mooie “open refter”, een bibliotheek, enkele sanitaire blokken, een sportterrein, woningen voor de leerkrachten, kerstmaaltijd voor de ganse school voorzien…

Voor een gedetailleerd overzicht moeten jullie zeker eens naar het filmpje kijken dat hier ook gepost is. (Zie links in beeld)

Zoals overal ter wereld was corona ook voelbaar in de omgeving van Abidjan. De weinige economische activiteit die er nog was, was stil gevallen waardoor de levensstandaard jaren is teruggeblazen. De voedselvoorziening kwam in het gedrang en veel dorpsbewoners zijn terug de velden ingetrokken om zelf het nodige voedsel te kweken.

Het coronavirus had ook zijn impact op onze projectwerking: niet alleen kon niemand van ons vertrekken vanuit België maar ook de organisatie van de financiering moest teruggeschroefd worden. Enkel Angeline (de zus van juf Micheline) kon zo nu en dan eens vertrekken.

In het najaar van 2020 startte de school terug. Het schooltje draait goed. De burgemeester besloot daarom een extra stuk grond te schenken. Dit was meer dan welkom want er komen steeds meer kindjes. Van daaruit groeide de idee om de kleuter-  en lagere school te scheiden. De bedoeling is dat dit in september 2023 van start kan gaan.

Met het geld dat nog op onze rekening stond konden we nog het één en ander realiseren :

De nieuwste klas, waarbij onze mannen nog hebben geholpen met het graven van de fundering, werd afgewerkt en in gebruik genomen door de kinderen van het eerste leerjaar.

De school werd ommuurd en er is plaats voor een poort die dit jaar worden geplaatst door enkele mensen van Lochristi die dan het project zullen bezoeken. Ook zullen ze met de bouw van een nieuw klaslokaal beginnen.

Sinds kort is er ook een bureau voor de directeur en slaapplaats voor 2 stagiaires (onderwijs) die op Erasmus kunnen naar ons schooltje.

Er ontstonden eveneens kleine initiatieven die tot op de dag van vandaag kunnen worden uitgevoerd door de bevolking zelf. Het schoolwinkeltje waar klein schoolmateriaal en uniformen worden verkocht, draait goed. Enkele bewoners van het dorp leerden ondertussen de uniformen maken. Mama’s bereiden een maaltijd voor de kinderen. Ze worden vergoed voor hun werk. Met al deze kleine initiatieven  proberen we de lokale economie te stimuleren.

We zijn blij dat we meer én meer kunnen samenwerken met de mensen van het dorp. Door ook meer én meer aandacht te besteden aan sport (aanleg sportterrein) mogen we ook ervaren dat jongeren hierop inspelen. Een mooi voorbeeld hiervan is  Kofie, een jonge vissersman uit het dorp. Hij is een echt looptalent en  traint nu jonge dorpsgenoten.

Zoals hierboven reeds vermeld, alle initiatieven worden uitgevoerd door de lokale bevolking zelf. De kleinschalige projecten zorgen op zich voor tijdelijke werkgelegenheid. Het schoolproject op zich is een groot succes aangezien ook kinderen van naburige dorpen meer en meer naar onze school komen. Samen met het lokale overleg comité (comité des jeunes) bepalen we de noden voor toekomstige projecten die zowel de kinderen als de lokale bevolking van het dorp ten goede komen.

We hebben nog 2 klaslokalen nodig, daar we sinds enkele jaren ook met kleuterklasjes zijn begonnen. Ook staan er heel wat herstellingswerken op ons to-do-lijstje . Alles wordt ter plaatste goed opgevolgd door Toumas en Angeline (de zus van onze oud-juf Micheline).

We zijn ook terug begonnen met nieuwe initiatieven om geld in te zamelen: zo mochten we onlangs in een Gentse school het project voorstellen en konden we een niet onaardig bedrag ontvangen. Binnenkort zal ik, samen met enkele schoolcollega’s een marathon lopen ten voordele van het project. Wil je ons nu al steunen dan kan dit natuurlijk ook via onderstaande rekening.

Mijn grootste wens is dat dit project verder kan leven, ook nu ik zelf niet meer op school sta. Ik zal alvast mijn steentje blijven bijdragen om jullie te informeren.

Alvast bedankt uit naam van de kinderen van Assouinde.

Project : Waka waka for Africa

Rekeningnr. BE61 8601 1131 1017

Bic : NICABEBB

Vele groeten van een oud–collega,

An Van Laere