Eco-school

Onze school wil graag proberen de evolutie te maken van een MOS school naar een Eco school, een internationaal erkend keurmerk voor scholen die ecologisch en duurzaam tewerk gaan. Dit traject zal over de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 lopen. Tijdens het schooljaar 2018-2019 zullen we werken rond het thema duurzame voeding met onze slogan: “De natuur, onze beste buur… Onze voeding willen we puur!”

Zo zien we dit (onze visie):

27 oktober 2018 was er een groene plantdag op school. Onder leiding van de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente en met steun van de gemeente, gingen enkele ouders, leerlingen en leerkrachten aan de slag om bijna 140 bomen en struiken aan te planten rondom het schoolgebouw! De foto’s kan je hier bekijken.

-> evolutie van MOS naar eco-school (idee van de MOS-werkgroep op school) = evolutie van milieu naar ruimere duurzaamheid: verminderen van afval-, water-, lucht- en bodemverontreiniging, energieverbruik, biodiversiteit, voedsel- en waterverspilling, klimaat, grondstoffengebruik, eerlijke handel, creativiteit, natuurbreed …

-> Groene Vlag van FEE = internationaal keurmerk voor blijvende duurzaamheidswerking

-> We werken actief mee aan de SDG’s van de VN, de opvolger van de Millenniumdoelen

-> kadert in het burgemeestersconvenant van Lochristi om te evolueren als gemeente naar een verminderde CO2-uitstoot van ten minste 40% tegen 2030.

-> We werken internationaal samen met andere Eco-scholen

-> We maken een plan voor 2 schooljaren en houden dit bij in de Eco-school Sleutel, waarbij we de 7 succesfactoren van de FEE voor ogen houden: duurzaamheidsscan, actieplan met koppeling aan schoolwerkplan en schoolreglement, meten en evalueren, curriculum, draagvlak (leerlingen, team, ouders, buurt), communicatie en Eco-code (hoe communiceren).

Eco-lied

 

Onderstaand is er info voor leerkrachten om mee aan de slag te gaan, maar ook ouders en andere externen vinden hier veel info

Wil je werken rond duurzame voeding en water in je klas, dan vind je heel veel inspiratie op deze pagina.

 Wil je werken rond Mei plasticvrij, dan vind je hier materiaal en ideeën.

25 april is de Vlaamse buitenlesdag, voordelen van buiten les geven en ideeën om dit aan te pakken, vind je op www.buitenlesdag.be.

Wil je werken rond de klimaatproblematiek in je klas, dan vind je hier enkele interessante en handige weblinks:

Hieronder vind je heel veel organisaties die er zijn om met je klas of klasoverschrijdend verder ecologisch duurzaam aan de slag te gaan. 

Provincie Oost-Vlaanderen – MOS begeleiding: 

VELT – moestuinieren & seizoensgebonden voeding (workshop studiedag 6-10-2017):  

DJAPO – actiegericht project rond water & creatief denken (workshop studiedag 6-10-2017)

EVA – ethis vegetarisch alternatief koken en eten, ideeën uit “Boontje voor…!” (workshop studiedag 6-10-2017):

IDM – lokale afvalbeheersing en omgaan met voedseloverschotten (workshop studiedag 6-10-2017):

NATUURPUNT – het belang van bijen in de ecologische samenhang (workshop studiedag 6-10-2017):

KLEUR BEKENNEN – wereldburgerschapseducatie (workshop studiedag 6-10-2017):

RAWIJS – zelfplukboerderij in de buurt, dus korte keten (workshop studiedag 6-10-2017):

OXFAM WERELDWINKEL LOCHRISTI – fairtrade en nog veel meer (workshop studiedag 6-10-2017):

GEETKOTMOLENHOEVE – lokale hoeveslagerij met korte keten (workshop studiedag 6-10-2017):

MUZIKALE EXPRESSIE MET MIKE – jaarthemalied (workshop studiedag 6-10-2017):

HANS VANHILST – plaatselijk beeldend kunstenmaker die kosteloos met natuurmateriaal aan de slag gaat (workshop studiedag 6-10-2017):

SULEIKA VANDERJEUGDT – plaatselijk kunstenaar: knutselen voor kinderen met natuurmiddelen (workshop studiedag 6-10-2017):

RUTH DE BUYSSCHER – crea-ateliers voor Lootse kinderen, decoratief met klei (workshop studiedag 6-10-2017):

 GOODPLANET & GOODFOOD: https://www.goodfoodatschool.be/ http://goodcook.goodplanet.be/nl/ – workshops duurzame voeding voor je klas

-> Er is sinds december 2017 een GRATIS workshop beschikbaar voor 4e t.e.m. 6e leerjaar: http://www.goodplanet.be/goodcook/nl/ 

’t LANG LEVEN – lokale biowinkel: http://www.tlangleven.be/images/poster.jpg

STADSHERDER: http://vzwdegrazer.be/projecten/stadsherder-gent.html

DE KAAIHOEVE: http://www.dekaaihoeve.be/

HET VOEDSELBOS: http://www.hetvoedselbos.be/

SCHOLEN VOOR MINDER CO2: http://www.scholenvoorminderco2.be/

SCHOLENBANDEN VVOB: http://www.scholenbanden.be/

WWF: https://wwf.be/nl/school/basisschool/

WERVEL – werkgroep voor rechtvaardige en verantwoorde landbouw: https://www.wervel.be/

 Wil je een alternatief gebruiken voor Google als zoekmachine waarbij je het milieu vooruithelpt, gebruik dan https://ecosia.org/

Verdere ideeën om aan te werken:

 • meer bloemen voor het insectenhotel
 • fietsenvoorraad aanleggen voor leerlingen via de kringwinkel?
 • elektrische fietsen ter beschikking stellen van lkn, of via leasing systeem?
 • schoolstraat? zie scholen Stad Gent
 • speelplaats bezoeken, bv De Krekel, De Regenboog, met een groepje lkn en ouders en lln die samen nadenken rond eventuele herinrichting van de speelplaats
 • deelnemen aan Grote Kuis van Stad Gent, of via IDM
 • deelnemen aan ecotuinen wedstrijd via MAR Lochristi
 • tweedehandsbeurs organiseren, ev. i.s.m. oudercomité
 • Fietsersbond
 • http://www.wijzeweters.gent/ – campagne van Stad Gent rond duurzame voeding op de scholen van Stad Gent, met veel educatief materiaal en leuke figuren.
 • Groep Mouton: pelletfabriek in de Bosstraat
 • duurzame receptie door de kinderen laten organiseren voor ouders op einde traject
 • bewustwording en acties rond grootste oorzaak van milieuverontreiniging: veeteelt
 • klimaatproblematiek op globale schaal: initiatieven om politici wereldwijd te bewegen in de richting van milieubescherming: aansluiten bij wereldwijde NGO’s, videoclips of brieven om onze politici aan te manen druk te zetten op hun collega’s wereldwijd.
 • Acties naar milieuvervuilende bedrijven en anderen in de buurt: aanschrijven, langsgaan, sociale media, filmpjes en andere kunst inzetten

 

gsm-inzamelactie

Van 16 tot 29 november 2017 kon je oude gsm’s binnenbrengen op school, zodat ze kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu, en ook voor onze school, want hoe meer gsm’s we inzamelen, hoe meer kans we maken om enkele tablets, laptops of desktops te winnen voor onze leerlingen!

In totaal werden 111 toestellen ingezameld, wat ons 2 tablets oplevert en een stevige milieuwinst. Dank voor alle bijdragen!

Klik hier om de flyer met meer info te bekijken.